THỜI KHÓA BIỂU NHÀ TRẺ TuầnThứ 2Thứ 3Thứ 4 Thứ 5      Thứ 61 và 3Âm nhạc  HĐ Nhận biếtVăn học HĐ Tạo hình    Vận động2 và 4Âm nhạc  HĐ Nhận biếtVăn họcHĐ Tạo hình    Vận động