Trường mầm non Hoa Hồng thuộc địa bàn phường Thanh Nhàn. Năm 2013, được sự quan tâm của các cấp có thẩm quyền, trường đã được ưu tiên dành quỹ đất và xây mới với qui mô 4 tầng, 9 lớp học, ...