GIÁO ÁN
Giáo án làm quen với toán: Nhận biết to hơn, nhỏ hơn

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Trẻ nhận biết, phân biệt được vật to hơn - nhỏ hơn. - Trẻ nói đúng từ: to hơn – nhỏ hơn. - Giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ chơi. - Trẻ biết chú ý,...


Giáo án hoạt động ngoài trời

- Phám phá vật chìm, nổi - Trò chơi vận động: Tung và bắt bóng bằng hai tay - Chơi tự do


Giáo án khám phá xã hội "Mẹ"

I.Mục đích- yêu cầu: - Trẻ kể được một số thông tin về mẹ của mình (họ tên, tuổi, công việc, sở thích,..) - Cảm nhận về tình cảm mẹ con và thể hiện tình cảm của mình với mẹ...


Giáo án Toán - Khối MG Nhỡ

Sắp xếp các đối tượng theo quy tắc nhất định.


Giáo án dự thi Giáo viên giỏi năm học 2014 - 2015

Chủ đề: tạo hình khối mẫu giáo Bé


Giáo án Mẫu giáo Nhỡ

Giáo án Phát triển ngôn ngữ, thơ "Gà mẹ đếm con"Mầm non Hoa Hồng...
Hội nghị cán bộ...
TRƯỜNG MN HOA HỒNG...
Trường Mầm non Hoa...
TRƯỜNG MẦM NON HOA...
Hưởng ứng ngày sách...
Trường mầm non Hoa...