KHO DỮ LIỆU

Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi

Nắm được mục đích ban hành Bộ chuẩn PTTENT Nắm được cấu trúc, nội dung Bộ chuẩn PTTENT Biết cách sử dụng Bộ chuẩn hỗ trợ thực hiện chương trình GDMN. Biết xây dựng công theo dõi sự phát triển của trẻ Biết điều chỉnh kế hoạch giáo dục dựa vào kết quả theo dõi sự phát triển của trẻ

Người đăng tin :


Hội nghị cán bộ...
TRƯỜNG MN HOA HỒNG...
Trường Mầm non Hoa...
TRƯỜNG MẦM NON HOA...
Hưởng ứng ngày sách...
Trường mầm non Hoa...
Chào mừng ngày 8/3...