CHƯƠNG TRÌNH HỌC KHỐI BÉ

Dự kiến các chủ đề trong năm học 2012-2013 khối Mẫu Giáo Bé

Dự kiến các chủ đề trong năm học khối Mẫu giáo Bé

 

DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ TRONG NĂM HỌC: 2012- 2013

 ( KHỐI MẪU GIÁO BÉ)

 

TT

TấN CHỦ ĐỀ

SỐ TUẦN

 

1

 

Tr­ờng mầm non

 

 

3(từ 10/9- 28/9)

 

2

 

Bản thân

 

3

(từ 1/10- 19/10)

 

3

 

Gia đình

Ngày nhà giáo

 

3 + 1

(từ 29/10- 23/11)

 

4

 

Nghề nghiệp

 

4 

(từ 26/11- 21/12)

 

5

 

Những con vật đáng yêu

 

 

4  (từ 24/12- 18/1)

 

6

 

Tết và mựa xuân

 

 

2  (từ 28/1- 1/2)

 

7

 

Thế giới thực vật

Ngày 8-3

 

3+ 1  (từ 18/2- 15/3)

 

8

 

Ph­ơng tiện và luật giao thông

 

3  (từ 18/3- 5/4)

 

9

 

Nước và các hiện tượng tự nhiên

 

 

2  (từ 15/4- 26/4)

 

10

 

Quê hương- đất nước – Bác Hồ

 

 

3 (từ 29/4- 17/5)

Tổng cộng

32 tuần

 

 

 

 

Người đăng tin :


Mầm non Hoa Hồng...
Hội nghị cán bộ...
TRƯỜNG MN HOA HỒNG...
Trường Mầm non Hoa...
TRƯỜNG MẦM NON HOA...
Hưởng ứng ngày sách...
Trường mầm non Hoa...