• 507f5b2e35a8cef697b9_e28883eb90

Phat triển vận động: Đi bước dồn ngang trên ghế thể dục, ôn ném trúng đích nằm ngang, lớp Mẫu giáo lớn C2, cô giáo Nguyễn Thị Hiền Lương

<a href="/tuyen-sinh/hoat-dong-giao-duc" title="Hoạt động giáo dục" rel="dofollow">HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC</a>
I Mục đích yêu cầu:1. Kiến thức:- Dạy trẻ đi tự nhiên mắt nhìn thẳng, khi đi chân nọ sát chân kia, đầu không cúi.2. Kỹ năng:-Trẻ biết phối ...

khám phá: con chó, con mèo - lứa tuổi mẫu giáo bé, cô giáo NGuyễn Thị Thanh Hương lớp A1

Làm quen với toán: Đếm đến 9, nhận biết chữ số 9, lứa tuổi mẫu giáo lớn, cô giáo Bùi Thị Tân lớp MG lớn C1

Làm quen văn học truyện " Rùa và Thỏ ", lứa tuổi mẫu giáo lớn, cô giáo Nguyễn Thị Hiền Lương - lớp C2

Hoạt động giáo dục âm nhạc lớp 3- 4 tuổi. Dạy hát TT: Gà trống, mèo con và cún con. Nghe hát: Ai cũng yêu chú mèo - cô giáo Vũ Thị Phương Lan lớp Mẫu giáo lớn A2

khám phá: Động vật nuôi trong gia đình lứa tuổi mẫu giáo lớn, cô giáo Hoàng Thị Thanh Huyền lớp C3

Làm quen với toán: nhận biết số 5, tạo nhóm có số lượng 5, lứa tuổi mẫu giáo nhỡ 4 - 5 tuổi, cô giáo Trương Quỳnh Anh lớp MG nhỡ B1

Thời khóa biểu hoạt động kết nối với cha mẹ HS trong thời gian trẻ nghỉ học phòng chống dịch covid-19 tháng 4/2022, lứa tuổi nhà trẻ 24-36 tháng

Thời khoá biểu Kết nối với cha mẹ học sinh khi học sinh ở nhà phòng chống dịch covid-19. khối mẫu giáo bé -Tháng 4/2022

Làm quen văn học bài thơ " Cây dây leo ", lứa tuổi mẫu giáo bé, cô giáo Ứng Thị Thanh Hoa - lớp A1

Thời khóa biểu hoạt động kết nối với cha mẹ HS trong thời gian trẻ nghỉ học phòng chống dịch covid-19 tháng 4/2022, lứa tuổi mẫu giáo lớn.

khám phá: Một số loại rau, lứa tuổi mẫu giáo lớn, cô giáo Nguyễn Thùy Linh lớp C1

Bản đồ
Video
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 16
Hôm qua : 18
Tháng trước : 1.844